SJU TIPS FÖR ATT KOMMUNICERA BÄTTRE MED DIN PARTNER

Hur man kommunicerar bättre

1. Utgå från dig själv

Prata med din partner i jag-form: ” jag känner, jag behöver, jag vill…”  Det blir lättare att nå fram till din partner och det upplevs inte som kritik.

2. Lyssna på vad din partner har att säga

Fråga om du inte förstår.

3. Ge inga förhastade svar eller lösningar

Fundera och återkom.

4. Var specifik och håll dig till ett ämne i taget

Det blir tydligare och lättare för din partner att hänga med.

5. En respektfull ton

Kommunikation handlar inte bara om vad som sägs. Det är minst lika viktigt hur det sägs, dvs tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk.

6. Välj rätt tidpunkt att prata om det som är viktigt

Då riskerar ni inte att vara i otakt med varandra.

7. Gå INTE och lägg dig arg

Det påverkar nattsömnen och riskerar att konflikten förblir olöst.