Om mig

Jag heter Catarina Marbe och är legitimerad psykoterapeut. Jag är specialistutbildad i EFT (Emotionally Focused Therapy) och certifierad EFT-terapeut. Utbildad i sexologi, med fördjupning i sexualitet, relationer och familjeliv.  Dessutom utbildad i psykodynamisk terapi (PDT). Jag är också socionom (auktoriserad), certifierad Marte Meo-terapeut samt familjerådgivare. Jag har 37 års erfarenhet av att möta par, familjer och enskilda.

Legitimerad Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel som utfärdas av Socialstyrelsen. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs en grundutbildning på högskolenivå som socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller präst. Därutöver krävs psykoterapeutexamen. Legitimation ger klienten en garanti för att möta en person som har en mångårig utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen.

Certifieringen till EFT terapeut är internationell och mycket omfattande. Det är ICEEFT, International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada som examinerar och godkänner certifieringen. Det är en kvalitetssäkring och innebär att terapeuten är specialistutbildad i EFT. Certifieringen innehåller krav på grundutbildning och fördjupningsutbildning samt uppvisande och godkännande av kliniska och skriftliga prov. Inför en certifiering krävs att vederbörande är legitimerad psykoterapeut. Det finns i dagsläget endast ett fåtal certifierade EFT-terapeuter i Sverige.  

Gail Palmer från ICEEFT är en av de främsta inom EFT och har stor klinisk erfarenhet av metoden. Hon är också författare till flera böcker om EFT. Här är några ord från Gail Palmer som certifierade mig:

Dear Catarina

“You have shown me two examples of the EFT tango in Stage one and Stage two. Both sessions and your case conceptualization demonstrate that you know the model well. The stage one tape was a very good illustration of tracking the cycle. The stage two tape was a beautiful example of a corrective emotional experience and thought your request for her to ask him if he loved as she was- was a lovely move- that had her risking from her deepest fears of unlovability. She did receive healing in her vulnerability which was so moving and touching to witness.”

Catarina Marbe Psykoterapi Parterapi Familjeterapi Lund Malmö Skåne Sverige

Marte Meo-terapeut – utbildningen är tvåårig och examination sker skriftligt och via videomaterial.

Auktoriserad socionom– För att bli auktoriserad socionom krävs en socionomexamen. Därutöver minst tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet från två fristående personer som arbetar med och känner den sökande väl. Auktorisering utfärdas av nämnden för auktorisering.

MIN ARBETSLIVSERFARENHET

Under mitt 37- åriga yrkesliv har jag arbetat med psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi inom olika områden, såsom socialtjänst, kommunal familjerådgivning och i den privata sektorn. Jag driver företaget Psykoterapi Marbe AB där jag erbjuder psykoterapi i olika former. Jag är verksam som familjerådgivare/samordnare på en kommunal familjerådgivning och har lång erfarenhet av att möta par, familjer och enskilda. Jag handleder nya familjerådgivare inom den kommunala familjerådgivningen. Jag  är också aktiv som  relationsexpert i en tidning där jag svarar på frågor från läsare.

UTBILDNINGAR

Legitimerad Psykoterapeut, Lunds universitet, Psykoterapeutprogrammet, inriktning Familjeterapi

Grundläggande psykoterapiutbildning, Lunds universitet, inriktning Psykodynamisk terapi (PDT)

Socionom, Lunds universitet, Socionomprogrammet (auktoriserad socionom)

Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv, Malmö universitet

Certifierad EFT- terapeut, Certifierad av ICEEFT, Gail Palmer, Kanada. Handledare Gerd Elliot- EFT Center Lund

Marte Meo- terapeut, Utbildad av Mari Matsson, supervisor Marte Meo samt Maria Aarts, director of Marte Meo international

Nationell utbildning Mäns våld mot kvinnor med särskilt fokus på hedersrelaterat våld, Uppsala universitet

Krissamtal med barn som bevittnat våld, Ersta Sköndal högskola

Familjerekonstruktion (tillhandahålla och utbilda i familjerekonstruktion) utbildad av Björn Holmberg

CAP- utbildning (gruppledare för barn enligt CAP-metoden) utbildad av  Jette Boberg

CAP-utbildning (gruppledare för vuxna enligt CAP- metoden ) utbildad av Jette Boberg

Dessutom en mängd kortare utbildnings/ föreläsningsdagar med teman som BBIC, MI, Traumautbildning, bild som verktyg, osv

MEDLEMSKAP

Jag är medlem i Södra Sveriges Förening för systematisk terapi & familjeterapi

KFR (föreningen Sveriges kommunala Familjerådgivare)

ICEEFT, International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy for Couples