Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT)

EFTEmotionellt Fokuserad Terapi  har utvärderats vetenskapligt och är en strukturerad – manualiserad korttidsterapi som grundas i anknytningsteori, systemteori och humanistisk psykologi. EFT har ett starkt vetenskapligt stöd och är en metod  som framför allt används inom parterapi, men har med tiden anpassats och fungerar väl även för individuell psykoterapi och familjeterapi. Metoden utvecklades av dr Sue Johnson som är en internationellt välrenommerad psykoterapeut och forskare. Studier på par visar att 70-75 % blir av med sina relationsproblem och ytterligare 15-20 % får en förbättrad relation. Vid uppföljningsstudier efter avslutad terapi fortsätter paren att förbättra sin relation.

Jag är certifierad EFT-terapeut och specialistutbildad i EFT. Det finns endast ett fåtal certifierade EFT-terapeuter i Sverige.