Parterapi i Lund

Varför parterapi?

Ännu ett gräl där ni inte når fram till varandra. Eller en tystnad som är obehaglig och avvisande. Alla ställs någon gång inför problem i sin parrelation. Ibland förstår man varandra och löser problemen som ett team. Andra gånger går man vilse.  En parrelation är oftast känslomässigt viktig och det påverka oss när det inte fungerar. Ett negativt samspelsmönster är svårt att bryta på egen hand och då kan det vara bra att prata med en professionell tredje part.

Hjälper parterapi? 

EFT-metoden hjälper par att reparera sin relation. När man förstår det negativa samspelsmönstret blir mönstret den gemensamma fienden och inte partnern. Oftast är man fast i olika positioner. Genom att bli medveten om sitt eget beteende, är det lättare att börja arbeta med relationen. Det är jobbigt att kämpa för en relation utan att få någon respons. Avståndet ökar i relationen och man förmår inte att se de bakomliggande mekanismerna. Man känner sig ensam och oviktig. Inte så sällan finns det en känsla av förlorad respekt inblandad. När vi börjar prata om de bakomliggande känslorna i terapin blir kommunikationen en annan. Det blir möjligt att uttrycka sina känslor och behov, men också att bryta ett mönster som inte fungerar.

Parterapi i Lund Malmö Skåne

Separation

Vid en separation är det inte ovanligt att en eller bägge hamnar i kris och den har alltid sitt förlopp med olika faser. Jag stöttar i krisen och normaliserar känslor och reaktioner som hör till förloppet. Ibland är det ett beslut man har fattat gemensamt, men det är också vanligt att inte vara överens. Det är oftast svårt när man inte är i fas med varandra. Det kan finnas ett behov av att förstå varför man separerar eller så behöver man hjälp med hur man ska berätta för barnen.

Klargörande samtal

Jag arbetar med klargörande samtal när den ena parten vill fortsätta relationen och den andre är osäker. Tillsammans utforskar vi ambivalensen hos den som är osäker. Det blir en möjlighet att reflektera. Vad är ok för mig? Kan vi reparera vår relation? Är jag villig att förlåta, osv. Även den som vill vara kvar i relationen får möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Vi arbetar med att tydliggöra bådas behov och ansvar i relationen. Efter några samtal får paret ta ställning till hur de vill gå vidare.

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT)

Emotionellt Fokuserad Terapi eller på engelska Emotionally Focused Therapy for Couples, är en av de främsta terapimetoderna för parterapi i världen. Metoden har ett starkt vetenskapligt stöd och uppvisar mycket goda resultat. Paren får hjälp att bryta ett negativt mönster och att skapa en tryggare relation. Jag är certifierad EFT-terapeut och specialist i EFT. Det finns endast ett fåtal certifierade EFT- terapeuter i Sverige. 

Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med olika typer av kriser samt funktionsvariationer såsom autismspektrum och ADHD. Jag är utbildad inom sexologi och väl förtrogen med att prata om sexualitet och problem som rör sexuallivet.

Vanliga relationsproblem

Anledningen till att söka parterapi varierar. Det kan handla om vem som gör vad i hemmet till att inte längre känna tillit pga. ett svek. Det kan handla om återkommande gräl eller att man har svårt att prata med varandra. Lusten och känslorna har försvunnit. Nya familjebildningar som inte fungerar och som påverkar. En del behöver hjälp med att avsluta relationen på ett respektfullt sätt. Andra söker stöd i förebyggande syfte för att stärka relationen eller vill förbereda sig inför en stor förändring, såsom att bli föräldrar eller något annat. Ibland handlar det om diffusa känslor. Något som inte känns rätt i förhållandet, men man vet inte vad. Gemensamt är upplevelsen av att inte komma vidare.

Jag erbjuder parterapi online för sökande i Sverige eller för sökande utomlands som önskar terapi på svenska.
Jag erbjuder parterapi på min mottagning i Lund.  
Parterapi online erbjuds även på lördagar.