Föräldrastöd

Varför Föräldrastöd?

Att vara förälder och följa sitt barn genom livet ger mycket glädje. Att vara förälder är emellertid inte alltid så enkelt. Det är många situationer som ska hanteras. När något inte fungerar är det bra att försöka förstå vad som händer.  Att söka hjälp är ibland  det bästa och det finaste vi kan ge våra barn. 

Vad kan föräldrastöd hjälpa till med?

  • Samarbetssamtal som inriktas på att hjälpa separerade föräldrar att kommunicera bättre och att samarbeta för sina barns bästa. 
  • Rådgivningssamtal där jag bidrar med kunskap om barns utveckling, anknytningsmönster och samspel mellan barn och förälder/föräldrar.
  • Marte Meo, en lösningsfokuserad väglednings- och behandlingsmetod som stödjer ett fungerande samspel.  

Vanliga problem

Du känner dig villrådig över hur du ska bemöta ditt barn eller behöver hjälp med att förstå vad som ligger bakom ditt barns känslouttryck och beteende. Ni behöver hitta en bättre samsyn kring barnuppfostran. Få till fungerande lösningar kring gemensamma barn och bonusbarn. Det kan handla om konflikter, sömnproblem och matsvårigheter. Behov av stöd och omsorg förändras med tiden. Då kan det kännas skönt att diskutera strategier och förhållningssätt. 

Föräldrastöd Lund Malmö Skåne Sverige

Jag erbjuder föräldrastöd online för sökande i Sverige eller för sökande utomlands som önskar samtal på svenska.

Jag erbjuder föräldrastöd på min mottagning i Lund för sökande från Lund/Skåne.