Individuell psykoterapi & coachande samtal i Lund

Varför psykoterapi?

Individuell psykoterapi kan vara till hjälp när du önskar må bättre eller vill göra förändringar i livet. 

Hjälper psykoterapi?

Psykoterapin bidrar till en ökad förståelse för din livssituation, hur saker hänger samman, hur vi påverkas och hur vi påverkar andra. Regelbundna samtal bidrar till en trygg och tillåtande miljö där du får möjlighet att utforska och reflektera kring dig själv och dina relationer. Målsättningen är inte enbart lindring av symtom. En insikt i bakomliggande orsaker underlättar för nya och hållbara strategier. 

Vanliga problem

Man kan söka hjälp av olika skäl. En del söker hjälp för att förstå sig själv bättre eller för att hantera  ett problematiskt beteende. Andra söker hjälp för att de har relationssvårigheter, genomgår en kris eller har drabbats av oro, ångest och stressproblem. 

Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med olika typer av kriser samt av funktionsvariationer såsom autismspektrum och ADHD hos vuxna. Jag är utbildad inom sexologi och väl förtrogen med att prata om sexualitet och problem som rör sexuallivet.

Psykoterapi Lund Malmö Skåne

Coachande samtal

Ibland kan man känna sig villrådig och det är svårt att fatta egna beslut. Då kan coachande samtal vara till nytta. Coachande samtal har fokus på att öka din motivation och det egna ansvaret. Med hjälp av frågor och ett målinriktat förhållningssätt får du en möjlighet att utvecklas, fatta beslut eller komma till insikt. Vi utgår från här och nu. Processen är målinriktad och bygger på ditt engagemang och på en inställning att förändring är möjligt.

Jag erbjuder individuell psykoterapi och coachande samtal online för sökande i Sverige och för sökande utomlands som önskar samtal  på svenska. Jag erbjuder även individuell psykoterapi och coachande samtal på min mottagning i Lund.