Individuell Psykoterapi i Lund

Varför psykoterapi?

Individuell psykoterapi kan vara till hjälp när du önskar må bättre eller vill göra förändringar i livet. 

Hjälper psykoterapi?

Psykoterapin bidrar till en ökad förståelse för din livssituation, hur saker hänger samman, hur vi påverkas och hur vi påverkar andra. Regelbundna samtal bidrar till en trygg och tillåtande miljö där du får möjlighet att utforska och reflektera kring dig själv och dina relationer. Målsättningen är inte enbart lindring av symtom. En insikt i bakomliggande orsaker underlättar för nya och hållbara strategier. 

Vanliga problem

Man kan söka hjälp av olika skäl. En del söker hjälp för att förstå sig själv bättre eller för att hantera  ett problematiskt beteende. Andra söker hjälp för att de har relationssvårigheter, genomgår en kris eller har drabbats av oro, ångest och stressproblem. 

Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med olika typer av kriser samt funktionsvariationer såsom autismspektrum och ADHD hos vuxna.

Psykoterapi Lund Malmö Skåne

Jag erbjuder individuell psykoterapi online för sökande i Sverige eller för sökande utomlands som önskar terapi på svenska.

Jag erbjuder individuell psykoterapi på min mottagning i Lund för sökande från Lund/Skåne.