Marte Meo

Marte Meo är en behandlingsmetod där samspelet står i fokus. Grundtanken är att kvalitén på samspelet mellan förälder och barn är avgörande för barnets utveckling. Med utgångspunkt i förälderns egen problemformulering filmas förälder och barn i samspelssituationer. En noggrann analys av samspelet görs för att förstå vilket utvecklingsstöd barnet behöver. Återföring av film sker tillsammans med föräldern. Med hjälp av filmsekvenser som illustrerar barnets behov ges vägledning i hur man kan bygga ett utvecklingsstödjande samspel med sitt barn. Marte Meo metoden är en framgångsrik metod som används runt om i världen. Det är en respektfull behandlingsmetod som fokuserar på det positiva samspelet.

Jag är utbildad Marte Meo-terapeut med lång erfarenhet av att möta barn och familjer.