Familjeterapi i Lund

Varför familjeterapi?

Konflikter och negativa mönster inom familjen kan ibland vara svåra att bryta på egen hand och då kan familjeterapi vara till hjälp.

Hjälper familjeterapi?

Familjeterapi är en form av terapi och där jag arbetar med hela familjen eller delar av familjen för att lösa problem. En familj kan vara sammansatt på många olika sätt.  Även nära och viktiga relationer som inte tillhör grundfamiljen räknas in. Det familjeterapeutiska arbetet styrs av synsättet att individen är en del av ett sammanhang och att samspelet med närstående har en viktig betydelse för förståelsen av problemen och för behandlingen. 

Det är terapeutens uppgift att skapa förutsättningar för en trygg samtalsmiljö där varje familjemedlem får komma till tals och ge sin bild av situationen. Familjekartor används för att få en insikt i familjens historia och vilka roller som familjemedlemmarna har. Terapin leder till en förbättrad och respektfull kommunikation så att familjen kan hantera sina problem på ett konstruktivt sätt.

Familjeterapi Lund Malmö Skåne

Vanliga problem

Problem som gör att man söker sig till familjeterapi ser ut på olika sätt. Det kan handla om ett gemensamt problem inom familjen som behöver hanteras eller en familjemedlem som är i behov av hjälp. Det kan handla om kriser och motgångar av olika slag där familjemedlemmarna inte längre orkar vara ett stöd för varandra. Ibland uppstår det svårigheter inom bonusfamiljen som behöver tas om hand eller så kan det handla om konflikter mellan vuxna barn och deras föräldrar, där terapin blir en möjlighet att lyssna på varandra och att försonas.  

EFT- metoden

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) är en internationell terapimetod som har ett starkt vetenskapligt stöd. Forskning visar att emotionellt fungerande relationer bidrar till en bättre fysisk och psykisk hälsa. Jag arbetar relationsstärkande enligt EFT i syfte att skapa relationer som grundar sig i tillit och trygghet. Jag är certifierad EFT-terapeut och specialist i EFT. Det finns endast ett fåtal certifierade EFT-terapeuter i Sverige. 
 

Generationssamtal mellan vuxna barn och förälder/föräldrar skapar förutsättningar för att förstå varandra bättre. Jag har god vana av att arbeta med generationssamtal. 

Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med olika typer av kriser inom familjen samt av funktionsvariationer såsom autismspektrum och ADHD hos vuxna och barn. 
 
Jag erbjuder familjeterapi online för sökande i Sverige eller för sökande utomlands som önskar terapi på svenska.
Jag erbjuder även familjeterapi på min mottagning i Lund.