Tiga är silver, tala är guld!

Att inte prata om hur man mår kan vara ett skydd när vi känner oss otrygga och inte vet vilken respons vi får. Det kan handla om en rädsla att framstå som svag eller onormal. Men genom att dela vad som händer med oss – tankare, känslor och behov blir det möjligt att få stöd, förståelse och att komma framåt i livet.

https://psykoterapimarbe.se/psykoterapi/