”Hur ska jag kunna lita på min partner efter otrohet?”

Effekterna av otrohet i en relation kan vara förödande och långvariga. Det kan ta tid att återfå förtroendet för sin partner igen. Känslan av skada och svek kan leda till en djup förtvivlan. Den som varit otrogen är oftast fylld av skuld och skam. Att ha varit med om otrohet skakar om tilliten i relationen men även tilliten till sig själv.

När en otrohet uppdagas påverkar det ofta samlivet. En del upplever under en kortare period ett mer passionerat samliv och kan känna sig förvirrade. Det är en berg och dalbana av känslor. Det kan medvetet eller omedvetet handla om att försöka få tillbaka sin partner, eftersom otroheten har skakat om relationen. Denna fas brukar hålla i sig några veckor.

Därefter blir samlivet mer komplicerat. Ilska, besvikelse, svartsjuka och sorg lägger sig i vägen. Det finns en mängd frågor som cirkulerar. ”Varför förstod jag inte vad som pågick – Hur kunde min partner göra så mot mig – Hur ska jag kunna slappna av när vi är intima?”

Man vill verkligen veta för att kunna förstå och frågor om hur det gick till- hur ofta, hur länge, hur såg den andre ut, osv är vanliga. Det kan dock finnas en risk med att ställa allt för detaljerade  frågor kring innehållet i en otrohet, eftersom informationen kan bidra till inre bilder som är svåra att bli av med.

Däremot behöver man prata om vad som ledde till otroheten för att kunna göra nödvändiga förändringar.

För att bygga upp en ny tillit i relationen är det viktigt att den som har varit otrogen tar ansvar för sina handlingar och arbetar för att återskapa tillit. Dvs är tillgänglig, transparant och svarar på frågor om var man är eller vem man messar med eller har kontakt med på social medier, under en tidsbestämd period. Detta är avgörande för att det ska vara möjligt att återuppbygga tilliten i relationen.

Går det att lita på sin partner igen efter en otrohet? Hur gör man? Det finns inga enkla svar och förutsättningarna ser olika ut hos olika personer.

PARTERAPI kan vara till hjälp om ett par inte vill separera eller vill utforska möjligheterna att rädda relationen.

Min uppfattning som parterapeut är att det är möjligt att bygga upp en ny tillit i relationen. Men det kräver mycket arbete och det tar tid. Otroheten får aldrig underskattas.