DET KAN FINNAS MÅNGA ORSAKER till att sexlivet inte fungerar

DET KAN FINNAS MÅNGA ORSAKER till att sexlivet inte fungerar. Kanske finns det en osäkerhet eller en oro i relationen som påverkar. Eller så kan det handla om funktionsproblem. Eller något annat. I mitt arbete som psykoterapeut möter jag människor som känner sig både vilsna och uppgivna när sexlivet inte blir som man önskar. Att navigera i relationen och att kommunicera om sexlivet är inte alltid det lättaste. Därför behöver vi ibland ta hjälp för att förstå vad som påverkar och hur det är möjligt att förändra.